Általános Szerződés Feltételei

Általános Szerződési Feltételei

Jelen Általános Szerződési Feltételek a hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az ASLER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató/Vállalkozás”) és Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevevői, Szolgáltató által értékesített Bútorok vásárlói (a továbbiakban „Vásárló/Fogyasztó”) között létrejött jogviszonyt valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 1. Általános rendelkezések, az ÁSZF hatálya
 2. A jelen https://elegantemobili.hu/ weboldal (továbbiakban: „Weboldal/Honlap/Webáruház”) üzemeltetője az ASLER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: ASLER Kft., székhelye: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1., Cégjegyzékszám: 06 09 024289, Adószám: 26297394-2-06, Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága, email elérhetősége: kapcsolat@elegantemobili.hu, normál díjas telefonszám: +36 305299926).

Az ASLER Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság.

 1. A Szolgáltató a jelen weboldalon meghatározott szolgáltatások nyújtja, mely szolgáltatásnyújtás és igénybevétel feltételeit a jelen dokumentum rögzíti.
 2. A Weboldal tárhely szolgáltatója a Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41., E-mail: info@rackhost.hu, telefonszám: +36 1 445 1200).
 3. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Weboldalon történő közzétételének napja, azaz 2022 március 1. napja.

Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra vonatkoznak.

 1. A Vásárló a szolgáltatás igénybevételével, azaz a megrendelés befejezésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, azokat megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta, továbbá, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Vásárló kifejezetten elfogadja. Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Weboldalon folyamatosan elérhető legyen.
 3. Valamennyi szolgáltatásra és szerződéses jogviszonyra a szolgáltatás igénybevételének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
 4. A Szolgáltató által üzemeltetett https://elegantemobili.hu/ Webáruház
 5. A Szolgáltató üzemelteti a https://elegantemobili.hu/ weboldalon található Webáruházat, amelyen keresztül a Vásárlónak lehetősége van a Szolgáltatótól egyedileg a Vásárló igényeinek megfelelő Bútort elkészíttetni és az így a Vásárló egyedi kérése alapján elkészített bútort/terméket (továbbiakban: Bútor/Áru/Termék) megvásárolni.
 6. A Szolgáltató és a Vásárló között a szolgáltatás igénybevételére és a Bútor értékesítésre létrejött szerződést nem iktatja, a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett tranzakciós adatok igazolják.
 7. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Webáruház folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 8. A Szolgáltató jogosult a Weboldal karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Webáruházat, a weboldal működését részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 9. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 10. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 11. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 12. A Weboldalon keresztül 18. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat.
 13. A Vásárló a Felhasználással, tudomásul veszi, hogy a Weboldal a Szolgáltató által üzemeltett és karbantartott, a Szolgáltató által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldal mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Vásárló számára elérhető. Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerver, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.
 14. A Weboldalon megjelenő képek, egyéb tartalmi és formai elemek a Szolgáltató tulajdonában/használati jogában álló szerzői jog által védett elemek. A Tartalmi és formai elemeket csak Szolgáltató előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni.
 15. A Webáruházból történő vásárlás menete
 16. A https://elegantemobili.hu/ oldalon Szolgáltató fényképek útján közzéteszi azokat a Bútorokat, melyet a Vásárlónak lehetősége van az általa kiválasztott paraméterek szerint a Szolgáltatótól megrendelni.
 17. A Bútorok előre nem legyártottak és azok nem előre legyártott elemekből összerakott Bútorok. A Szolgáltató minden esetben a Vásárló által kiválasztott tulajdonságok alapján (faanyag színe, méret, esetlegesen forma) kezdi meg a Bútor eleminek legyárttatását majd a Bútor elkészítését.
 18. A https://elegantemobili.hu/ oldalon keresztül történő vásárlásnak nem feltétele az on-line regisztrációs folyamat elvégzése, azaz regisztrációs fiók létrehozása. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a https://elegantemobili.hu/ egyes szolgáltatásai, funkciói, csak regisztrált felhasználók számára érhetők el. A honlapon történő regisztráció díjmentes, önkéntes, a regisztrációhoz szükséges adatok megadása önkéntesen történik.
 19. A Weboldalon a Vásárló jogosult a Szolgáltató által kínált Bútorok kiválasztására, testreszabására és kosárba helyezésére. A Szolgáltató által kínált Bútorok lényeges tulajdonságait, így különösen a Bútor méretére, színre vonatkozó információkat Vásárlók megtekinthetik a Weboldalon a vásárlást megelőzően.

Amennyiben a Vásárlónak segítségre van szüksége, a jelen ÁSZF 1. pontjában rögzített elérhetőségeken Vásárlónak lehetősége van a Szolgáltatót felkeresni, aki segíti a testreszabáshoz szükséges további információk megadását.

 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által előállított Bútorok normál beltéri körülmények (hőmérséklet, páratartalom) közötti felhasználásra készülnek, kültéri felhasználásra nem alkalmasak. Kültéri felhasználásból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 2. A kosárba helyezést követően a Vásárló jogosult a kosár tartalmát módosítani, törölni, a megrendelni kívánt Bútor tulajdonságait és darabszámát áttekinteni amennyiben kuponkedvezménnyel rendelkezik annak kódját megadni majd a fizetési módot kiválasztani és a megrendelését leadni.
 3. Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vásárló be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Vásárló a kosárban található Bútort, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
 4. A Vásárlónak a fizetési kötelezettséggel járó leadott megrendelés módosítására a megrendeléstől számított 1 munkanap áll rendelkezésére akként, hogy felkeresi a Szolgáltatót a +36 30 529 9926; telefonszámon, vagy a kapcsolat@elegantemobili.hu elektronikus levelezési címen és kéri a megrendelés módosítását a Szolgáltatótól. A Szolgáltató a megrendelés módosítását minden esetben a Vásárló számára küldött e-mailben megerősíti a módosítást.
 5. A Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
 6. A megrendelés leadásakor van lehetősége kiválasztani a Vásárlónak hogyan kéri a Bútor kézbesítését. A weboldalon az egyes kézbesítési/átvételi módok mellett a kézbesítés bruttó összegben megadott költségei feltüntetésre kerülnek. A kézbesítés/házhozszállítás összege megyénként kerül meghatározásra. A Vásárlónak szükséges megjelölni, hogy a kézbesítési cím melyik megyében található.
 7. A megrendelési folyamat lezárulta előtt a Vásárló a Bútorért fizetendő teljes összeget látja összesítve, mely tartalmazza a Bútor, annak csomagolásának és kézbesítésének a költségét.

A megrendelés véglegesítésekor a feltüntetett összegen felül a Vásárlónak további költsége nem merül fel a Szolgáltató felé a megrendelt Bútor vonatkozásában.

 1. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Bútort hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott Bútor vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Vásárlókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.
 2. A megrendelés során a Vásárlónak szükséges megadni a számlázási címet és amennyiben a számlázási cím eltér a szállítás/kézbesítés helyétől szükséges a szállítás címének megadása is. A Vásárlónak lehetősége van egyéb a megrendeléssel kapcsolatos megjegyzéseket megírni.

A megrendeléshez az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Név
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 1. Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. A megrendelést követően a Vásárlónak vételárelőleget szükséges megfizetni, melynek mértéke a termék teljes vételárának 40%-val megegyező összeg. A Vásárló a megrendeléskor tud választani, hogy bankkártyával a weboldalon keresztül vagy banki átutalással fizeti meg a vételárelőleget a Szolgáltató részére.

Amennyiben banki átutalást választja a Vásárló megrendelés véglegesítését követően e-mailben a Szolgáltató díjbekérőt küld a Vásárló részére, mely tartalmazza a banki átutalással kapcsolatos információkat és a fizetés határidejét is.

A Szolgáltató a bankszámlán történő vételárelőleg jóváírását követő 1 napon belül kiállítja az előleg számlát, melyet e-mailben kézbesít Vásárló részére.

A fennmaradó vételárrész megfizetése a Termék kézbesítésekor esedékes. A termék kézbesítését megelőzően a Vásárló választhat, hogy készpénzzel, banki átutalással vagy bankkártyával a kiszállítást végző futárnál lévő terminálon keresztül fizeti meg a fennmaradó vételárrészt.

 1. A Szolgáltató a vételárelőleg bankszámlára való beérkezése után tudja megkezdeni a Bútor eleminek legyártását.
 2. A megrendelés bankkártyás fizetés esetén fizetési folyamat lezárását követően, banki átutalás esetén a megrendelési folyamat lezárásával kerül leadásra.
 3. A Vásárló megrendelése esetén a Szolgáltató a megrendelést annak megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléstől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz a visszaigazolás, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a Vásárló nem köteles az Árut megvásárolni.

A Szolgáltató jelen pont szerinti visszaigazolása esetén szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között.

 1. A megrendelt Bútor Szolgáltató általi kézbesítésének határideje a megrendelés visszaigazolásának vagy amennyiben a megrendelés a Felek közötti egyeztetést teszik szükségessé a megrendelés véglegesítésének időpontjától számított 40 munkanapon belül sor kerül.

A vételárelőleg bankszámlára való beérkezése után tudja megrendelni Bútor elemeinek legyártását a Szolgáltató így a kézbesítés kezdete a gyártás napjával számítandó. A Szolgáltatónak fel nem róható okokból történő időbeli hátráltatás nem része a jelen pont szerinti határidőnek.

A Szolgáltató a Vásárló elehetőségein keresztül felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval és tájékoztatja a várható kézbesítési határidőről.

 1. A Bútor kézhezvételére az alábbi lehetőségei vannak a Vásárlónak:
 • Személyes átvétel választása esetén a megrendelt Bútor Szegeden vehető át a Szoláltatóval előzetesen egyeztetett helyszínen és időpontban. A megrendelt Bútor elkészültéről és átvételének legkorábbi időpontjáról a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Vásárlót.
 • Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Árut fuvarozó partnerünk, juttatja el a Vásárló által megjelölt kiszállítási címre. A weboldalon megrendelt Áruk kiszállítása a hétfőtől péntekig 08:00-20:00 óra között történik Vásárlóval telefonon előzetesen egyeztetett időpontban. Amennyiben a Vásárló a szállítási címen nem tud jelen lenni az előzetesen egyeztetett időpontban, köteles arról haladéktalanul, de legkésőbb a kézbesítés napját megelőző nap 10 óráig tájékoztatni a Szolgáltatót.

Ha a megrendelt Bútor nem kézbesíthető vagy a Vásárló – utánvét esetén – a díjat nem fizeti meg, úgy a Bútor visszaküldésre kerül. Ebben az esetben a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Vásárlóra terheli és a Bútor újraküldését kizárólag a Bútor ellenértékének, valamint a felmerült költségeknek az előre történő utalása esetén küldi ki ismételten. Abban az esetben, ha a kézbesítéskor a megrendelt Bútor vagy annak csomagolása láthatóan sérült és a sérülés a Bútor átvételét megelőzően keletkezett, a Bútor visszavételét és visszaküldését a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Ilyen esetben a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Vásárló nem köteles a Bútort átvenni. A Bútor kiszállításának költsége a kézbesítési helytől függően változhat, melyről a Vásárló a megrendelés véglegesítése előtt tájékoztatást kap.

 1. Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát az általa értékesített Bútoron. Vásárló a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a Bútort nem idegenítheti el, és azt nem terhelheti meg.
 2. A Vásárló a megrendelt Bútor kiszállításának időpontjától függetlenül, minden esetben a megrendeléskori árat fizeti meg, vagyis az ár esetleges módosulása (például akció kihirdetése/lezárása) a megrendelést követően nem hat ki a megrendelt Bútor árára, kivéve, ha a megrendelt Bútor gyártásához a megrendelés pontosítás/módosítás szükséges és Vásárló hibájából a megrendelés pontosításra/módosításra a Szolgáltató által meghirdetett akció lezártát követő legkésőbb 72 órán belül nem kerül sor.

Amennyiben a megrendelés pontosítása/módosítása szükséges Szolgáltató megkeresi a Vásárlót és megkeresésben tájékoztatja arról, hogy milyen határidőben van lehetősége a pontosítások/módosítások megtételére. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy amennyiben a megkeresésben megjelölt határidő eredménytelenül telik el, azaz a Vásárló késedelembe esik a Szolgáltató mentesül a kedvezményes áron felajánlott teljesítése alól és a rendelés pontosítása/módosítása időpontjában aktuális ár válik érvényessé a megrendelt Bútor vonatkozásában.

Amennyiben a késedelembe esett Vásárló megrendelt Bútor megrendelés pontosítása/módosítása időpontjában aktuális árát kifogásolja a Szolgáltató fenntartja a jogot magának arra, hogy a szerződéstől elálljon.

 1. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás
 2. A Szolgáltató a jelen pontban található információk megadásával tájékoztatja a Vásárlót az általa nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatosan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-nak megfelelően.

A Szolgáltató biztosítja a Vásárló részére a vásárlást megelőzően az alábbiak adatok, információk megismerését.

 • A megvásárolni kívánt Bútor lényeges tulajdonságai a Bútor kiválasztását megelőzően megismerhetőek. A Szolgáltató által a vásárlásra felkínált Bútor mellett közvetlenül megtalálhatók a Bútorra vonatkozó információk.
 • A Szolgáltató neve, székhelye, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, a Szolgáltató üzleti tevékenységének címe az ÁSZF 1. pontjában megtalálható.
 • A Vásárló a megrendelt/megvásárolt Bútorral kapcsolatos panaszát az ÁSZF 1. pontjában megtalálható Szolgáltató bármely elérhetőségén kezdeményezheti.
 • A Szolgáltató által vásárlásra felkínált Bútor díja a Bútor mellett jól láthatóan kerül feltüntetésre. A feltüntetett díj tartalmazza a fizetendő ÁFA összegét a törvényes magyar fizetőeszközre, „Ft” formátumban.
 • A Vásárló által kiválasztott Bútorért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét a Weboldal „kosár” füle tartalmazza. A kosárban található a kiválasztott Bútor előnézete, megnevezése megjelölve a Bútor bruttó vételárát. A kosárban feltüntetett bruttó árakon felül Vásárlónak szállítási díj merülhet fel, amelyről a megrendelés véglegesítését megelőzően tájékoztatást kap. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak a jelen pontban rögzítetteken túlmenő kötelezettségei nincsenek.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Bútor vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.
 • A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre, időtartama jön létre, amely a Bútor kézbesítésének időtartamához igazodik. A létrejött szerződés határozatlan időtartamúvá nem alakul át. A Szolgáltató határozatlan időre szóló szolgáltatást magában foglaló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz.
 • A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vásárló részére, hogy az ÁSZF 1. pontban található elérhetőségein tájékoztatást kérjen a szolgáltatásival, a megvásárolni kívánt Bútorral kapcsolatosan. Telefonos megkeresésre munkanapokon hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig van lehetőség. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatásokat nem alkalmaz, a telefonos elérhetősége nem emelt díjas.
 • A fizetési tranzakció jóváírását követően a Szolgáltató a Vásárló részére visszaigazolást küld a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre.
 • A megrendelést követően a Szolgáltató elkészíti a megrendelt egyedi Bútort, melyet a Vásárló személyesen Szegeden a Szolgáltatóval előzetesen egyezetett helyszínen és időpontban vehet át vagy a futárszolgálat kézbesíti a Vásárló részére a Vásárló által megadott szállítási címre. A Bútor kézbesítésének határidejét a visszaigazoló email tartalmazza.
 • A megvásárolt Bútor esetében a Vásárló az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, mivel a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött adásvételi szerződés tárgya olyan termék, amely nem előre gyártott, amelyet a fogyasztó, azaz a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, és amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A Vásárló azonban jogosult a megrendelést/a vásárlást a fizetési tranzakció megindítását megelőzően bármikor, következmények nélkül megszakítani.

 • A Szolgáltató által értékesített Bútorokra jótállási kötelezettség terjed ki. A jótállásra vonatkozó információk a jelen ÁSZF VI. pontjában kerülnek rögzítésre.
 • A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek, illetve egyéb magatartási kódexnek nem veti alá magát.
 • Szolgáltató nem kér a Vásárlótól letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.
 • A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való vonatkozó együttműködési képességéről a Szolgáltató az alábbi tájékoztatást nyújtja:
 • Az weboldalon található adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmak merevlemezen kerülnek tárolásra, megfelelő szintű tikosítással a szervereken, úgy hogy a rendszeres mentésnek köszönhetően, amennyiben probléma merül fel, az adattartalmak visszaállíthatóak.
 • A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó információk az ÁSZF VI. pontja tartalmazza.
 • A panaszkezelésre, valamint a jogérvényesítésre vonatkozó jogok az ÁSZF VII. pontja tartalmazza.
 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
 2. Vásárló a Bútor kézhezvételét követően, a körülményekhez képest legrövidebb időn belül köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

 • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
 • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;
 • rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -; és
 • biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – a fentiek teljesülése mellett – a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak

 • alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír;
 • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését;
 • rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és
 • meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett bizonyítja, hogy a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie; a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

 1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint a Szolgáltatóval szemben.

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy a Bútor eladója, a vásárláskor az Áruban már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Vásárló a választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára a Vásárló általi más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
 • a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, akként, hogy a kijavítást vagy kicserélést – a Bútor tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve elvégezze, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Szolgáltató megtagadhatja az áru/Bútor szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A Vásárló akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a jogszabályban meghatározott feltételeket, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 • a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Vásárlónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvétele esetén – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A Vásárló a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy teljesítés időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru/Bútor természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Ha a Vásárló hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Vásárló jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Vásárló közölte a hibát a vállalkozással.

A Vásárlónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.

A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Vásárlónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Vásárló adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Vásárló az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Vásárlótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Vásárló az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a Vásárlónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut; és
 • a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a Vásárló részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette

A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló.

 1. A megrendelt Bútor hibája esetén Vásárló választása szerint – a 42. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy a jelen pontban rögzített termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A termékszavatosság azt jelenti, hogy a Szolgáltató által a Vásárlónak eladott Bútor hibája esetén a Vásárló a gyártóval szemben termékszavatossági igénnyel élhet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló a hibás Bútor kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A Bútor akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a Bútor gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a Bútor gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A Bútor hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Bútort nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Bútor hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Bútorra, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

 1. A Szolgáltató hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő az Áru Vásárló részére történő átadása napjával kezdődik.

Az Áru kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló az Árut a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jelen pontban a fogyasztási cikk alatt Vásárló által megrendelt Bútort értjük.

A jótállásra vonatkozó jogszabályi előírások a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján.

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát.

A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 • a vállalkozás nevét, címét,
 • a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
 • a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
 • a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
 • a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, továbbá
 • az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 • a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A vállalkozás a rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles. Vita esetén a jelen bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítését a vállalkozás köteles bizonyítani.

A jótállásból eredő jogok – a fentiekben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

 • a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját.
 • a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
 • a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

A rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A jótállási igények sajátos szabályai a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai alapján

Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.

Ha a gyártó meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó a fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban az e §-ban, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat.

Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a jótállásra kötelezett a kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatot egyértelmű, jól érthető szövegezéssel kell megfogalmazni. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;
 • a jótállásra kötelezett nevét és címét;
 • a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
 • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
 • a jótállás feltételeit.

A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

A jótállási kötelezettséget nem érinti, ha a fent nevezet bármely feltétel nem teljesül.

A jótállásból eredő jogokat az Áru tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 42. és a 43. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

 1. Panaszkezelés, jogérvényesítés
 2. A Vásárló a Szolgáltató által értékesített Bútor és/vagy a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

ASLER Kft.

székhelye: 6726 Szeged, Közép fasor 28/B. 1..

email elérhetősége: kapcsolat@elegantemobili.hu

normál díjas telefonszám: +36 30 529 9926

 1. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
 2. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 3. Amennyiben a Vásárló jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségeiről részletes információ a következő linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu
 4. Amennyiben Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
 5. Amennyiben az Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat a fogyasztói jogvita békés rendezése érdekében

Szolgáltató a békéltető testületi eljárás során köteles együttműködni.

Vásárló belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét az Szolgáltató székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a Vásárló erre irányuló kérelme alapján – a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület elérhetősége:

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 486-987

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László

E-mail cím: info@csmkik.hu

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGE

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Dr. Gál Gyula

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

 • Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 • Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 • Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 • Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu

 • Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105

Fax száma: (36) 323-615

Név: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 • Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 • Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Név: dr. Csanádi Károly

 • Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: endrediemese@invest.hu

 • Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 • Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 • Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Név: Dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 1. Egyéb rendelkezések
 2. Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.
 3. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

Szeged, 2022. március 1.

  FEL